1. Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

1.1 Điều kiện: Doanh thu không quá 200 tỷ
1.2 Doanh thu giảm so với năm 2019
1.3 Doanh nghiệp thành lập năm 2020, 2021  áp dụng miễn giảm thuế với điều kiện doanh thu không quá 200 tỷ đồng. Không cần so sánh giảm doanh thu so với 2019.
1.4 Làm phụ lục II kèm theo nghị định khi nộp tờ khai quyết toán thuế 2021
 
2. Giảm 30 % thuế GTGT từ ngày 1/11/2021-31/12/2021 đối với doanh nghiệp sau:
2.1 Dịch vụ vận tải,(bao gồm xe khách, taxi, cho thuê xe cá nhân…) dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch, khách sạn
2.2 Xuất bản, phim ảnh, âm nhạc
2.3 Khi xuất hóa đơn giảm ngay trên hóa đơn khi xuất ra. Đối với xuất hóa đơn giấy ghi ngay dòng thuế suất: 70%x thuế suất. Đối với hóa đơn điện tử chọn mục thuế suất khác: 70%x thuế suất
 
3. Miễn tiền chậm nộp tiền thuế, tiền sử dụng, thuê đất  phát sinh 2020+2021
3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh lỗ 2020
3.2 Nộp văn bản xin miễn, giảm tiền chậm nộp
3.3 Cơ quan thuế xét duyệt và ra quyết định miễn giảm thuế
 
4. Miễn thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ở địa bàn chịu tác động của dịch Covid
Xem nghị định 92 đính kèm tại đây (Nghị+định+92_2021_NĐ-CP+Mien Giam Thue)
Cần thêm thông tin tư vấn liên hệ Kế Toán An Phúc 

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *