• Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022
  • Chỉ áp dụng nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%)
  • Nhóm thuế suất 5% và thuế suất khác không giảm
  • Trừ nhóm trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau không được giảm 2%: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; 
  • Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.
  • Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Vì vậy khả năng xuất hóa đơn GTGT 8% từ 11 tháng 01 năm 2022
  • Hiện đang chờ nghị định hướng dẫn chi tiết của Chính Phủ
  • Toàn  nghị quyết theo kick vào đây nghi-quyet-43-2022-qh15

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *