BHXH trả trợ cấp cho lao động của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới, nguồn lấy từ 30.000 tỷ kết dư quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp. Theo Quyết định số 28_2021_QD-TTg_01102021_2-signed
1. Đối với trường hợp lao động tham gia BHXH tại doanh nghiệp đến thời điểm 30/09/2021
Bước 1:
 – Cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách lao động đang tham gia BHXH đến thời điểm 30/9/2021 cho doanh nghiệp.
– Thông thường cán bộ quản lý BHXH  sẽ gửi qua mail, nếu không nhận được liên hệ cán bộ quản lý để nhận được danh sách (tham khảo Mẫu01_BHXH Gui).
Bước 2: Doanh nghiệp rà soát lại, điền thông tin tài khoản cá nhân của lao động vào theo mẫu số 02 (Tham khảo Mẫu 02-QĐ28 ). 
Bước 3: In ra, ký tên và đóng dấu và gửi lại cho BHXH qua đường bưu điện hoặc cổng dịch vụ công https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html…
2. Đối với trường hợp đã nghỉ việc, nghỉ việc không hưởng lương
2.1 Điều kiện: Người lao động đã nghỉ việc, nghỉ việc không hưởng lương từ thời điểm 1/1/2020-30/9/2021 mà còn thời gian bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp
2.2 Hoàn thành theo mẫu số 04 gửi cho cơ quan BHXH mà cá nhân muốn nhận trợ cấp.
3. Vì đợt này làm đồng loạt nên đúng chế độ, lao động của doanh nghiệp sẽ được nhận trợ cấp thuận lợi… đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.
Cần thêm thông tin tư vấn, liên hệ kế toán An Phúc.

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *