Nghị Quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 NQ 116. Theo nội dung nghị quyết lưu ý sau:
1. Giảm 1% đóng bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian giảm 12 tháng. Từ 1/10/2021-30/9/2022
2. Trợ cấp cho người lao động: 
2.1. Lao động đang tham gia BHXH, có đóng bảo hiểm thất nghiệp đến thời điểm 30/9/2021, còn tiếp tục làm hay nghỉ việc đều được hưởng trợ cấp.
 
2.2. Đối tượng đã nghỉ việc từ 1/1/2020- 30/9/2021, nghỉ việc không hưởng lương, cả hai đối tượng đều có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 
2.3. Số tiền được hưởng: 
 
+ Tham gia BHTN dưới 12 tháng: 1.8000.000 Đ
 
+ 12-60 tháng: 2.100.000 Đ
 
+ 60-84 tháng: 2.400.000 Đ
 
+ 84-108 tháng: 2.650.000 Đ
 
+ 108-132 tháng: 2.900.000 Đ
 
+ Trên 132 tháng: 3.300.000 Đ
 
2.4. Thủ tục: Chưa có hướng dẫn chi tiết của BHXH, sau ngày 01/10/2021 BHXH sẽ ra công văn hướng dẫn cụ thể.
2.5. Tính nhân văn: Nếu thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp nhưng thấy chưa khó khăn thì có thể tự nguyện không nhận hỗ trợ

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *