Doanh nghiệp khó khăn phải cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Chi tiết xem nghị định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Thủ Tướng Chính Phủ

         A. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG:

 1. Lao động đang tham gia BHXH tháng liền kề thời điểm tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương ( Lao động không tham gia BHXH thì không được hưởng)
 2. Tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày trở lên

  B. QUI TRÌNH

 3. Báo giảm lao động tham gia BHXH (mẫu 600a trên cổng thông tin BHXH), nghỉ việc không hưởng lương
 4. Làm mẫu số 05 danh sách người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 
 5. Văn bản thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

  C. CÁCH THỨC VÀ NƠI NỘP HỒ SƠ

 6. Báo giảm lao động tham gia BHXH (mẫu 600a trên cổng thông tin BHXH https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index) chọn loại nghỉ việc không hưởng lương
 7. Nộp bảng giấy qua đường bưu điện cho cơ quan BHXH ( Mẫu số 05 nghị định số 23/2021/QĐ-TTg và Văn bản thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương ( Ký tên và đóng dấu đầy đủ)
 8. (Hoặc) Nộp file scan qua trang Website:
  https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html ( Mẫu số 05 và văn bản thỏa thuận)

  D. SỐ TIỀN ĐƯỢC HƯỞNG

 9.  Nghỉ việc từ 15-30 ngày được hưởng: 1.855.000 đồng/ người
 10. Từ 1 tháng trở lên ( Trên 30 ngày): 3.710.000 đồng/ người
 11. ( Mẫu biểu xem đính kèm)Mẫu số 05 Mau van ban thoa thuan tam hoan, nghi viec khong luong Fileword-Bieumau QD 23

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *