• Sau khi kết thúc tháng, từ ngày 5-10 Kế Toán An Phúc lấy chứng từ cần thiết:
  • Khai báo thuế :

+ Tập hợp hóa đơn bán ra

+ Tập hợp hóa đơn mua vào

+ Lấy sổ phụ ngân hàng

+ Tập hợp Biên lai đóng thuế, BHXH

+ Cung cấp Bảng lương, hợp đồng lao động hoặc CMND để đưa vào bảng lương và hoàn thiện hợp đồng lao động

  • Nhập hóa đơn bán ra, mua vào để biết tình hình phát sinh thuế GTGT
  • Tư vấn tình hình thuế GTGT cho khách hàng, khách hàng biết phát sinh tiền thuế GTGT để xem có thiếu xót hóa đơn mua vào nào chưa lấy không? Hóa đơn bán ra có cái nào hủy mà chưa kịp thông báo hủy không?
  • Tư vấn về thuế TNCN phát sinh trong tháng, quí để doanh nghiệp chủ động nộp thuế TNCN
  • Nộp tờ khai thuế, nộp tiền thuế cho khách hàng
  • Gửi tờ khai, file giữ liệu và thông báo đã nộp thành công cho khách hàng lưu để làm việc với khi kiểm tra, thanh tra với cơ quan thuế.
  • Làm sổ sách kế toán

+ Định khoản bán ra, mua vào

+ Hạch toán ngân hàng

+ Hạch toán chi phí lương, phân bổ, khấu hao

+ Làm nhập xuất tồn, định mức, giá vốn

+ Theo dõi đối chiếu tồn kho, công nợ, khấu hao

+ Tư vấn khách hàng biết tình hình sổ sách: lãi lỗ, công nợ, tồn kho của công ty để có hướng xử lý kịp thời theo từng tháng

  • Làm quyết toán năm

+ Sau khi kết thúc năm dương lịch thì Kế Toán An Phúc làm sổ sách kế toán năm

+ Làm sổ sách kế toán 12 tháng trong năm dương lịch

+ Lên quyết toán năm

+ Gặp và tư vấn cho khách hàng biết tình hình sổ sách của năm

+ Đưa và hướng tư vấn cân đối lãi lỗ

+ Nộp quyết toán cho khách hàng, nộp tiền thuế khi quyết toán

  • Giải trình quyết toán thuế:

+ Khi cơ quan thuế kiểm tra An Phúc chuẩn bị chứng từ cần thiết để hoàn thiện báo cáo tài chính năm

+ Đại diện doanh nghiệp cung cấp số liệu, giải trình số liệu cho cơ quan thuế

+ Tư vấn mức đóng thuế và ngoại giao hợp lý

+ Chốt biên bản với cơ quan thuế và nhận quyết định sau khi kiểm tra, thanh tra

+ Giám đốc đỡ bị áp lực khi kiểm tra, thanh tra, dành thời gian tập trung làm việc, kinh doanh. Kế toán thuế có An Phúc hỗ trợ, xử lý.

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *