Doanh nghiệp hàng năm tự khai và tự nộp thuế. Doanh nghiệp hoạt động liên tục chắc chắn cơ quan thuế sẽ kiểm tra quyết toán thuế. Thời gian kiểm tra có thể 2-5 năm sau hoặc lâu hơn…

Việc chuẩn bị trước hồ sơ, chứng từ giúp doanh nghiêp chủ động trong công tác lưu trữ chứng từ kế toán thuế.

Giảm thiểu rủi ro và chi phí trong công việc thanh tra, kiểm tra thuế.

Chỉ cần chuẩn bị theo list hồ sơ sau thì doanh nghiệp có thể yên tâm 95% đủ hồ sơ trong công tác thuế, không lo lắng cho việc kiểm tra, thanh tra thuế.

HỒ SƠ CHUẨN BỊ QUYẾT TOÁN THUẾ

       I. Hồ sơ chung cần chuẩn bị cho các loại hình doanh nghiệp:

 1. Giấy phép kinh doanh của DN phô tô
 2. Hóa đơn bán ra, mua vào. Lưu ý Hóa đơn mua vào trên 20 triệu phô tô ủy nhiệm chi hoặc chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt kẹp vào để chứng minh việc việc thanh toán ngân hàng. Lưu ý một ủy nhiệm chi thanh toán nhiều hóa đơn cần ghi lưu ý trên ủy nhiệm chi phô tô.
 3. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt: Sổ phụ nhân hàng, ủy nhiệm chi, chứng từ thanh toán online qua ngân hàng, biên bản cấn trừ công nợ
 4. Hợp đồng kinh tế ( hợp đồng thương mại mua vào, bán ra, xây dựng…), biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản hoàn tất công việc…
 5. Bảng lương+ Hợp đồng lao động có đầy đủ chữ ký của chủ doanh nghiệp và người lao động
 6. File báo cáo tài chính thuế + Bảng cân đối phát sinh + Quyết toán TNDN + Quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp đã nộp qua mạng cho cơ quan thuế
 7. File Tờ khai GTGT đã nộp qua mạng cho cơ quan thuế + File exel bảng kê chi tiết bán ra, mua vào các năm
 8. File Bảng khấu hao tài sản cố định, phân bổ chi phí ngắn han, dài hạn
 9. File chi tiết phải thu + Phải trả theo từng khách hàng theo từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 10. File sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết tài khoản, sổ chi phí ( File sổ sách kế toán)
 11. Sổ sách hằng năm in ra, doanh nghiệp ký tên, đóng dấu (Thường thuế không kiểm tra nhưng thấy sổ sách đã được doanh nghiệp in ra đầy đủ thì thuế tin tưởng số liệu doanh nghiệp cung cấp hơn).
 12. Ngoài ra còn có phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, biên bản bàn giao hàng hóa, biên bản hoàn tất dịch vụ, biên bản đối chiếu công nợ cuối năm, phiếu thu, phiếu chi
  II. Chi tiết bổ sung thêm cho  từng loại hình doanh nghiệp:
  A. Loại hình thương mại:
 • File nhật ký bán hàng từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 • File nhật ký mua hàng từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 • File nhập xuất tồn hàng hóa từng tháng và tổng hợp nguyên năm
  B. Loại hình sản xuất
 • File nhật ký bán hàng từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 • File nhật ký mua hàng từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 • File nhập xuất tồn nguyên liệu, thành phẩm từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 • Định mức thành phẩm từng tháng và tổng hợp nguyên năm
  C. Loại hình dịch vụ: (du lịch, nha khoa, vận tải, xây dựng…)
 • File nhật ký bán hàng từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 • File nhật ký mua hàng từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 • File nhập xuất tồn nguyên liệu, thành phẩm từng tháng và tổng hợp nguyên năm
 • Định mức công trình xây dựng, khám chữa bệnh, định mức xăng dầu..
 • Bảng chi tiết sản phẩm dỡ dang ( 154) từng công trình xây dựng, từng tua du lịch, từng ca khám chữa bệnh…
 • Biên bản bàn nghiệm thu, hoàn tất công trình

Hỗ trợ giải đáp

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *