Monthly Archives: Tháng Tám 2019

Không xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm trước 2018.

Ngoài việc hướng dẫn chi tiết về các hành vi liên quan đến tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP còn quy định hướng xử lý trong một số trường hợp cụ thể. Không xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm […]

Trách nhiệm của người nộp thuế đã được xóa nợ quy định thế nào?

Nhằm đảm bảo chặt chẽ trong việc thực hiện xóa nợ đọng thuế, tránh việc người nộp thuế chây ỳ để được xóa nợ thuế gây thất thu ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế sửa đổi đã quy định rõ trách nhiệm của người nộp thuế đã được xóa nợ. Theo thống kê của Tổng cục Hải […]

Tối đa hoá giá trị doanh nghiệp qua cơ cấu vốn mục tiêu như thế nào?

Qua phân tích thực trạng về cơ cấu vốn của các công ty cổ phần ngành Điện niêm yết cho thấy hiện nay các doanh nghiệp (DN) vẫn chưa thực hiện việc xác lập cơ cấu vốn mục tiêu. Việc nhận thức về vai trò của cơ cấu vốn và phương thức thiết lập cơ […]

Tư vấn miễn phí